Controles

Bel ons altijd op ons spoednummer als :

  • Je hevig misselijk bent in het begin van de zwangerschap en je alles uitspuugt.
  • Je meer dan 20 weken zwanger bent en je klachten hebt die te maken kunnen hebben met een hoge bloeddruk. Deze klachten kunnen los van elkaar optreden en ook tegelijk: Hevige misselijkheid, hoofdpijn, pijn in je bovenbuik, veel vocht vasthouden, gekke vlekken en kleuren zien, niet kunnen kijken of pijn tussen je schouderbladen.
  • Je vanaf 26 weken zwangerschap de baby niet of niet goed voelt bewegen.
  • Bij vaginaal bloedverlies of vaginaal vochtverlies.
  • Bij koorts boven de 38 graden.
  • Je nog geen 37 weken zwanger bent en je buik en of rugpijn hebt die komt en gaat.

 

Zwangerschap is een bijzondere periode. Er gaat veel gebeuren in je lichaam en in je leven. De ene zwangere heeft weinig last van problemen en kwalen, de andere zwangere ervaart veel ongemak en zorgen of er zijn medische problemen.

Gedurende de zwangerschap zul je tussen de 10 tot 15 keer bij ons op controle komen.

In het begin van de zwangerschap zijn de periodes tussen de controles groter. Naarmate de zwangerschap vordert zul je vaker bij ons langskomen. Vanaf 36-38 weken kom je wekelijks bij ons langs. En vanaf 41 weken zullen wij je twee keer zien. De controles worden altijd in overleg met jou ingepland. Soms is het nodig om je vaker te zien.

Globaal ziet het schema van de zwangerschapscontroles er als volgt uit: met 7-8 weken zwangerschap de intake. Rond die tijd is er ook een vitaliteitsecho. Met 10-11 weken hebben jullie de termijnecho. De tweede controle bij ons is rond de 13 weken, de eerste uitgebreide medische screeningsecho (indien jullie voor deze echo kiezen) vindt ook rond de 13 weken plaats. De derde controle is vaak rondom 17 weken. De tweede medische screeningsecho vindt plaats rond de 19 weken (ook hiervoor geldt een eigen keuze ). De vierde controle bij ons is rond de  22-23 weken. En de volgende controles zijn rond de  26-27, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40 en 41, 41+2 en 41+4 weken zwangerschap. Als alles goed verloopt kun je de bevalling afwachten tot de 42 weken.

 

Vroege echo

Voor de echo’s verwijzen wij naar het echocentrum EVA van Hoorn (Maelsonstraat 9, 1624 NP Hoorn, 0229-217019). De vroege echo vindt plaats rond 8 weken zwangerschap. Met deze echo wordt er gekeken of het kindje zich ontwikkelt of het hartje klopt en of het zich in je baarmoeder bevindt. En er wordt gekeken of het een of twee kindjes zijn.

Soms maken wij deze echo bij ons op de praktijk.

 

Eerste controle

De eerste controle vindt vroeg in de zwangerschap plaats, als je ongeveer 7 a 9 weken zwanger bent. Het gesprek duurt  45 tot 60 minuten. Kinderen kunnen mee, er is ruimte en speelgoed genoeg. En het is fijn als je partner ook meekomt, zodat ook hij betrokken en geïnformeerd wordt. .

Naar de eerste controle vinden wij het fijn als je het volgende meeneemt: een identiteitsbewijs, gegevens van vorige zwangerschappen en bevallingen als ze niet in onze praktijk hebben plaatsgevonden (als je ze niet hebt zullen wij de gegevens met toestemming van jou opvragen bij de betreffende praktijk of ziekenhuis) en gegevens van medicijnen die je eventueel gebruikt (neem zo nodig de doosjes mee).

Tijdens deze controle gaan wij met jou in gesprek over jouw gezondheid, over jullie sociale situatie, over vorige zwangerschappen en bevallingen en over het voorkomen van erfelijke ziekten en/of aangeboren afwijkingen binnen de familie van jou en je partner. En natuurlijk is er alle ruimte voor vragen van jullie.

Naar aanleiding van dit gesprek kijken wij of er extra verloskundige zorg of andere zorg ingezet moet gaan worden. Misschien moeten wij jouw situatie ook bespreken met de gynaecoloog.

Tijdens de eerste controle wordt er ook aandacht besteed aan een gezonde leefwijze en voeding. Wij meten je bloeddruk op. En vragen je naar je lengte en gewicht.

Het hartje kunnen wij nog niet laten horen voor de 12 weken zwangerschap. Dat doen wij vanaf de tweede controle.

 

Wij zullen je huisarts, als je dat goed vindt, digitaal van je zwangerschap op de hoogte stellen.

 

Onderzoek van jullie ongeboren kind/Prenatale screening

Een belangrijk onderdeel tijdens deze eerste controle, indien gewenst, is het gesprek  over de verschillende vormen van prenatale screening. Dat is onderzoek naar verdenking op afwijkingen bij de baby.

Alle zwangeren kunnen ervoor kiezen om in de zwangerschap onderzoek uit te laten voeren naar mogelijke afwijkingen van het kindje.

Voorafgaand aan ons gesprek hierover is het handig om samen alvast op de site www.pns.nl te kijken om zo een beeld te vormen van de mogelijkheden die er zijn en jullie mening hierover te vormen. Op deze website is ook een keuzehulp te vinden die je alvast kunt invullen.

Belangrijk om vooraf te weten is dat je hierin niks verplicht bent, het is volledig de keuze van jullie. Tijdens de eerste afspraak op de praktijk hebben we hier een uitgebreid gesprek over. In dit gesprek leggen wij uit hoe de testen werken en waar precies op wordt getest. Daarnaast is het belangrijk om met elkaar te achterhalen hoe jullie tegenover de komst van een kindje met een afwijking aankijken en of wat jullie zouden willen met de uitslag van de testen als deze afwijkend zijn; gaan jullie je dan voorbereiden op de komst van een kindje met een afwijking of willen jullie de zwangerschap laten afbreken.

 

NIPT

NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere. Deze test geeft geen risico op een miskraam.

In dit bloed zit naast het DNA (chromosomen= erfelijke materiaal) van de moeder ook DNA van de placenta, dat bijna altijd overeenkomt met het DNA van het kind. In het laboratorium kunnen ze dit erfelijke materiaal bekijken om te achterhalen of er aanwijzingen zijn dat er bij het kind een syndroom aanwezig is.

De NIPT kan vanaf 10 weken zwangerschap worden afgenomen. Indien je voor de NIPT kiest kun je na de termijnecho, waarbij de uitgerekende datum wordt bepaald, contact met ons opnemen. Wij willen dan van je weten wanneer je bent uitgerekend en of jullie wel of geen nevenbevindingen willen weten.

Wij vragen je ook of je toestemming geeft dat het restbloed, wat niet voor de NIPT wordt gebruikt, anoniem mag worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Als wij dat van je weten kunnen wij het speciale NIPT afname formulier maken en dit per mail naar je toesturen, waarna je dit thuis moet uitprinten.

Als je kiest voor de NIPT met de nevenbevindingen dan zal men alle chromosomen onderzoeken (behalve de geslachtschromosomen). Ernstige aandoeningen zal aan jullie vermeldt worden. Kies je voor een NIPT zonder nevenbevindingen dan worden chromosoom 21,18 en 13 bekeken. Afwijkingen aan deze chromosomen geven Down-( 21), Edwards-(18) en Patausyndroom(13). Dit zijn de drie chromosomale afwijkingen die het meest voorkomen. Zij verschillen onderling in ernst en zeldzaamheid.

De NIPT wordt afgenomen op de prikpoli (poli 7) in Hoorn. Je hebt hiervoor een afspraak nodig. Deze afspraak kun je zelf maken via Diagnost-IQ. Binnen tien werkdagen krijgt de verloskundige de uitslag binnen, we bellen deze altijd naar jullie door.

Mocht er een nevenbevinding gevonden zijn dan worden jullie direct gebeld door de klinisch geneticus van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze dokter legt uit wat er gevonden is en maakt een afspraak met jullie voor een uitgebreid gesprek. Dat gesprek vindt dan op heel korte termijn plaats.

Indien de uitslag niet afwijkend is, dan is de kans kleiner dan 1 op 1000 dat je kindje toch een chromosoomafwijking heeft.

Omdat het DNA van de placenta niet altijd overeenkomt met het DNA van je kindje is er bij een afwijkende uitslag vervolgonderzoek nodig. Dit vervolgonderzoek is een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Je wordt dan verwezen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Ongeveer 90% van de vrouwen met een ongunstige uitslag voor Down- of Edwardssyndroom is daadwerkelijk zwanger van een kindje met dit syndroom. Voor Patausyndroom geldt dit voor 50% van de zwangeren.

 

 

De 13-wekenecho, ETSEO ( Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek)

Alle zwangeren kunnen kiezen voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek vroeg in de zwangerschap. Dit specifieke onderzoek van de baby vindt plaats tussen een zwangerschapsduur van 12 weken + 3 dagen en 14 weken + 3 dagen.

De baby is nog niet zo groot (van billen tot hoofd ongeveer zo groot als een appel) en de organen van de baby zijn nog niet zo ver ontwikkeld als bijvoorbeeld rond de 20 weken. Maar grote lichamelijke afwijkingen zouden mogelijk gezien kunnen worden. Tijdens de 13-wekenecho kijkt de echoscopist onder meer naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de ruggengraat. Het geslacht van de baby wordt niet bekeken.

De uitslag krijg je direct van de echoscopist. Mocht de baby niet goed te beoordelen zijn dan wordt de echo niet herhaald, maar kunnen jullie kiezen voor de 20-wekenecho.

De echo wordt zoveel mogelijk gedaan via de buik, soms is een vaginale echo nodig.

Mochten er aanwijzingen zijn voor afwijkingen dan worden jullie doorverwezen naar het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daar vindt vervolgonderzoek plaats.

Aan het 13-weken echoscopisch onderzoek zijn voor jullie geen kosten verbonden.

Als jullie besluiten de 13-wekenecho te laten verrichten doen jullie automatisch mee aan het onderzoek naar de 13-wekenecho, de IMITAS studie. Jullie zullen een toestemmingsformulier van ons krijgen wat je moet ondertekenen.

Voor de 13-wekenecho moeten wij als verloskundigen een verwijzing maken. Na de termijnecho van 10-11 weken laat je ons weten of jullie kiezen voor de 13-weken echo zodat wij een digitaal bericht naar de echoscopist kunnen sturen. Jullie kunnen zelf bij ons echocentrum Eva van Hoorn een afspraak maken.

 

De 20-wekenecho, TTSEO (Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek)

Tussen de 19 en 20 weken zwangerschap kunnen jullie ervoor kiezen om deze medische echo te laten maken. Deze echo is bedoeld om de baby te onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van grote lichamelijke afwijkingen. Aan de 20-weken echo zijn geen kosten verbonden.

Het is een medische echo. Tijdens deze echo wordt het kindje van top tot teen bekeken om de ontwikkeling van alle organen te beoordelen. Vroeger was deze echo bedoeld om te kijken of de schedel en het ruggetje van de baby mooi gesloten zijn, tegenwoordig kunnen er nog veel meer organen worden bekeken. Ook wordt er gekeken naar de groei van de baby, of er voldoende vruchtwater is en waar de placenta zich in de baarmoeder bevindt. Alles wat de echoscopist bij de 20-weken echo ziet zal zij jullie vertellen. De echo is geen garantie op een gezond kind, er kunnen ook dingen worden gemist. Indien er mogelijk iets afwijkends wordt gezien tijdens de 20-weken echo wordt er uitgebreid met je gesproken over vervolgonderzoek. Dit bestaat in eerste instantie uit een nog uitgebreidere echo in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Soms krijg je een vruchtwaterpunctie aangeboden, afhankelijk van wat ze zien en waar jullie voor kiezen.

Sommige zwangeren komen bij voorbaat al in aanmerking voor een uitgebreidere echo door de gynaecoloog bij 20 weken, dit zal dan naar voren komen tijdens het eerste gesprek bij ons. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zwangere of partner een aangeboren afwijking heeft of bij bepaald medicijngebruik.

 

 

Vervolg controles

De vervolg controles zullen in overleg met jullie ingepland worden en duren 15 minuten. Bij sommige controles plannen wij 30 minuten in als wij jullie voorlichting willen geven over bijvoorbeeld de hielprik of als wij de bevalling gaan doorspreken.

Tijdens elke zwangerschapscontrole beoordelen wij de groei van de baarmoeder en de baby en zullen wij het hartje beluisteren. Vanaf 28-32 weken kunnen wij meestal de ligging van je baby bepalen en vanaf 36 weken wordt daarnaast ook elke controle de indaling van het hoofdje van de baby in je bekken bepaald.

Je bloeddruk wordt iedere controle gemeten en zo nodig zullen wij, als je bloeddruk of klachten daartoe aanleiding geven, ook je urine controleren op eiwitten. Urine hoef je niet standaard mee te nemen, alleen als wij je dat een vorige controle gevraagd hebben.

Tijdens de eerste controle en rond de 30-ste zwangerschapsweek wordt je ijzergehalte bepaald. Als je bepaalde klachten ervaart wordt je ijzergehalte vaker bepaald.

Bij sommige zwangeren zullen wij ook een bloedsuikertest laten verrichten met 16 weken en of tussen 24 en 28 weken.

Naast het medische aspect is er tijdens iedere controle ruimte voor het stellen van je vragen en het bespreken van eventuele zorgen of verwachtingen. En zullen wij jullie proberen zo goed mogelijk bij te staan.

Mochten er medische bijzonderheden zijn in de zwangerschap dan bespreken wij dit met de gynaecoloog tijdens de maandelijkse bespreking of wij verwijzen je direct door. Soms zullen wij je verwijzen  naar je huisarts.

Het onderzoek naar de groei van de baby doen wij verloskundigen door middel van het uitwendig onderzoek. Als wij denken dat extra echoscopisch onderzoek nodig is dan zullen wij jullie verwijzen naar het echobureau van EVA van Hoorn.

 

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over onze zorg, blijf daar niet mee rondlopen maar meldt het ons. Wij staan open voor opmerkingen, feedback en zijn van mening dat alles bespreekbaar moet zijn.

Verder verwijzen wij jullie naar de klachtenregeling van onze beroepsorganisatie de KNOV: Klachtenregeling KNOV

Echo

Bij ons op de praktijk in Spierdijk maken wij de liggingsecho’s als wij twijfelen aan de ligging van de baby aan het eind van de zwangerschap.

De vroege echo rond 8 weken en alle vervolg echo’s worden gemaakt in het echocentrum EVA van Hoorn.

De echo rond 10 -11 weken wordt de termijn echo genoemd en is bedoeld om de duur van je zwangerschap te controleren en de uitgerekende datum te bepalen.

Rond 13 weken en 20 weken kunnen jullie kiezen voor een screeningsecho. Tijdens deze screeningsecho’s  wordt de baby van top tot teen bekeken. Deze echo’s vinden ook plaats in het Centrum voor verloskunde en echoscopie EVA van Hoorn. Mochten er tijdens deze echo’s aanwijzingen zijn dat de baby iets mankeert dan wordt je doorverwezen naar het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Als wij denken dat het nodig is laten wij tussen de 28 en 36 weken nog een groei-echo maken. Dit is niet standaard.

 

Voor het maken van een echo-afspraak:

0229-217019 (1)

Centrum voor verloskunde en echoscopie EVA van Hoorn
Maelsonstraat 9
1624 NP Hoorn

Bloedverlies

Bloedverlies in de eerste 12 weken van je zwangerschap en de kans op een miskraam.

Als je plotseling een wat bloed verliest is het logisch dat je daarvan ongerust wordt.
Vaak is het onschuldig, soms kan het ook een eerste teken van een miskraam zijn.
Bloedverlies vroeg in de zwangerschap (voor de 16e week) komt bij 15 tot 20 procent van alle zwangerschappen voor.
Bij de helft van de vrouwen hiervan blijkt er niets aan de hand te zijn. Je hebt dan wat bloedverlies door de innesteling van het vruchtje. Daarnaast kan je baarmoedermond in de zwangerschap bloeden alsof je een ‘bloedneus’ hebt. Het bloeden, duurt dan kort, het stopt vanzelf en het doet geen pijn. Het kan plotseling ontstaan na niezen of hoesten, zwaar tillen, persen bij harde ontlasting en bij vrijen, het kan ook zomaar zonder deze redenen ontstaan. Dit bloedverlies kan geen kwaad voor de zwangerschap.

Bij de andere helft van de vrouwen met bloedverlies treedt er mogelijk wel een miskraam op. Vaak is er dan naast toenemend bloedverlies ook in toenemende mate sprake van buikpijn of pijnlijke krampen.
Er is geen therapie, er zijn geen medicijnen of leefregels, om een dreigende miskraam of een miskraam in gang te stoppen of te voorkomen.
Uiteindelijk heeft iedere vrouw vanaf het moment dat ze weet dat ze zwanger is een kans van 10 tot 15 procent dat het in eerste 16 weken misgaat. Daarna wordt die kans veel kleiner.

Meestal wordt een miskraam veroorzaakt doordat er een fout is opgetreden tijdens de bevruchting van de eicel met de zaadcel. Hierdoor wordt het vruchtje niet goed aangelegd en je lichaam stoot het dan op den duur af.
Als je denkt dat je een miskraam krijgt neem dan contact met ons op via de diensttelefoon. Bewaar dan je maandverband of je onderbroek met bloed of trek de wc niet door zodat wij zonodig de hoeveelheid kunnen beoordelen.

Op de site van de Nederlandse gynaecologen is een informatieve folder over bloedverlies in de eerste maanden te vinden: www.nvog.nl -> patiëntenvoorlichting -> ‘Vaginaal bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap: wel of geen miskraam?

 

Bloedverlies na 12 weken zwangerschap.

Bij bloedverlies na 12 weken zwangerschap neem je contact met ons op via de diensttelefoon.

Kraambureau's

In het begin van je zwangerschap is het belangrijk kraamzorg te gaan regelen. De kraamverzorgster helpt ons, de verloskundigen, bij een thuisbevalling of ook bij een poliklinische bevalling in het Dijklanderziekenhuis. Verder is de kraamverzorgster degene die in het kraambed helpt bij de borstvoeding, uitleg geeft over het bereiden van de flesvoeding, jullie leert hoe de baby verzorgt kan worden, de medische controles doet van jou en de baby en wat huishoudelijke activiteiten verricht. Voor jullie als kersverse ouders is de kraamverzorgster vaak een rots in de branding in deze nieuwe periode.

Er zijn naast de grote kraambureau’s ook zelfstandige kraamverzorgsters ( Kraamzorg Partners en Kraamzorg Noord Holland, Regiokraamzorg). Mocht je een zelfstandige kraamverzorgster willen is het verstandig al vroeg in de zwangerschap (rond 6 weken zwangerschapsduur) contact op te nemen met de betreffende kraamverzorgster.

Je kunt je aanmelden bij een van de volgende kraambureaus:

 

Zwangerschapscursussen

Er zijn verschillende manieren om je voor te bereiden op de bevalling. Zeker als je gaat bevallen van je eerste kindje is het ons advies om je via een cursus hier op voor te bereiden. Bevallen doe je namelijk niet dagelijks.  Verschillende technieken en ademhalingen leren om de weeën op te vangen kan heel behulpzaam zijn tijdens de bevalling. Daarnaast is kennis van wat er allemaal gebeurt tijdens de bevalling ook prettig. Het kan zorgen voor meer begrip.

Er is een divers aanbod aan zwangerschapscursussen. Er zal vast een cursus zijn die je aanspreekt. Hieronder een overzicht van aangeboden cursussen in Koggenland, Opmeer, Wognum, Heerhugowaard en Hoorn.

Kijk op de websites voor informatie en/of aanmelden.

Dit zijn de cursussen die ons aangeboden en bekend zijn.

 

GGD Hollands Noorden

www.ggdhollandsnoorden.nl

– Cursus Zwanger, gezond en fit

– Cursus Mindful Zwanger & Bevallen

– Cursus Zwanger! en gezond

– Gezond en Fit na de bevalling

– Workshop Een baby!

– Workshop Praten met je baby

– Informatieavond over de Bevalling ( gegeven door verloskundigen van de Koggemeer)

– Informatieavond over Borstvoeding

 

VanWensTotBaby

Een praktische, nuchtere voorbereiding op de bevalling in een ontspannen en gezellige sfeer gegeven door twee verloskundigen. Er is een opfriscursus voor stellen die al kinderen hebben, een eendaagse zwangerschapscursus en als jullie dat willen een privé cursus.

Vanwenstotbaby.nl

 

Zwangerschapsyoga

www.yogastudiohoorn.nl

Hoorn

www.zomam.nl

Wognum, Zwaag

 

Samen bevallen

www.samenbevallen.nl

Heerhugowaard

 

Oefentherapie / Zwanger en Co

https://www.massage-co.nl

– zwangerschapsmassage en mamamassage

Ursem

 

Het zwangerschapspakket / individuele zwangerschapsbegeleiding

praktijkeenhoorn@gmail.com

Heerhugowaard

 

Mamz

De cursus richt zich op westerse en oosterse beginselen

www.mamz.nl

Hoorn

 

ZwangerschapsCurZus

www.kraamzus.nl

– Complete cursus

– Last minute cursus

– Babymassage

 

Fit tijdens de zwangerschap

dverdegaal@live.nl

 

Mama in Shape

Cursus voor na de bevalling

www.fit4lady.nl

Hoorn, Heerhugowaard

 

Zwangerschapszwemmen

www.waterhoorn.nl

Hoorn

 

UBUNTU44nl

Een leuke zwangerschapscursus in Hoogwoud en omgeving gegeven door Angelien Rood. Zij is zwangerschapsyoga docent en werkt daarnaast in de jeugdgezondheidszorg. Je kunt bij haar ook terecht voor Shantala babymassage waar zij ook cursussen in geeft en voor voetreflex therapie.

ubuntu44.nl

Hoogwoud

Verloskundigenpraktijk De Koggemeer

Spierdijkerweg 119 A
1641 LW Spierdijk
Telefonisch spreekuur 0229-563 525, optie 2
Dienst/Spoedtelefoon  0229-563 525, optie 1
Fax 0229-563 123
E-mail info@dekoggemeer.nl
Website www.dekoggemeer.nl