knov

 

Controles

Controles

 

Vroege echo

Op de praktijk in Spierdijk maken wij een vroege echo, rond 8 wkn zwangerschap. Rond deze termijn kunnen wij zien of er sprake is van een vitale zwangerschap. Neem hiervoor je verzekeringsbewijs mee.

 

Eerste controle

Neem naar de eerste controle het volgende mee:

  1. je verzekeringsbewijs
  2. je identiteitsbewijs
  3. gegevens van vorige zwangerschappen en bevallingen
  4. gegevens van medicijnen die je eventueel gebruikt ( neem zonodig de doosjes mee)

De eerste controle duurt 1 uur. Wij gaan je een aantal vragen stellen over je gezondheid, medicijngebruik, vorige zwangerschappen en bevallingen en over het voor komen van erfelijke ziekten en/of aangeboren afwijkingen binnen de familie van jou en je partner. Er zal, indien gewenst, voorlichting gegeven worden over de combinatietest en andere vormen van prenataal onderzoek.

Wij zullen je bloeddruk opnemen en een buisje bloed bij je afnemen om onder meer je bloedgroep te bepalen en te testen op een aantal infectieziekten.

Het hartje kunnen wij voor een zwangerschapsduur van 11-12 weken nog niet laten horen.

Tijdens de eerste controle wordt er ook aandacht besteed aan een gezonde leefwijze, voeding, het regelen van kraamzorg en het erkennen van het kind als jullie niet getrouwd zijn.

Natuurlijk is er ook ruimte voor jou om vragen te stellen.

Wij zullen je huisarts schriftelijk van je zwangerschap op de hoogte stellen.

Vervolg controles

Je zult in het totaal zo’n 10 keer bij ons op controle komen.

In het begin van de zwangerschap zijn de periodes tussen de controles groter. Naarmate de zwangerschap vordert zul je vaker bij ons langs komen.

De controles duren ongeveer 15 minuten: Wij zullen onder meer de groei van je baarmoeder en het kindje beoordelen en het hartje beluisteren. Vanaf 28-32 weken kunnen wij de ligging van je baby bepalen en vanaf 36 weken wordt ook elke controle de indaling van het hoofdje van de baby in je bekken bepaald. Je bloeddruk wordt iedere controle gemeten en zonodig zullen wij, als je bloedruk of klachten daartoe aanleiding geven, ook je urine contoleren op eiwitten. Urine hoef je niet standaard mee te nemen, alleen als wij je dat een vorige controle gevraagd hebben.

Tijdens de eerste controle en rond de 30-ste zwangerschapsweek wordt je ijzergehalte bepaald. Als het nodig is wordt het ijzergehalte vaker bepaald.

Mocht extra medische controle noodzakelijk zijn dan zullen wij je doorverwijzen naar de huisarts of de gynaecoloog. Als wij je doorverwijzen naar de gynaecoloog zal dat in principe een gynaecoloog zijn van het Westfries Gasthuis in Hoorn.

Tijdens alle controles is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het bespreken van zwangerschapsklachten. Voor jezelf is het handig om deze vragen van te voren op te schrijven en mee te nemen.

Klachten

Blijf niet rondlopen met klachten maar meldt het ons. Wij staan open voor opmerkingen en zijn van mening dat alles bespreekbaar moet zijn. Aan het eind van het kraambed krijg je van ons nog een evaluatieformulier waar je op en aanmerkingen schriftelijk al of niet anoniem kan melden. Verder verwijzen we jullie naar de klachtencommissie (zie hiervoor ook het schrijven hierover ingelijst in de wachtruimte in Spierdijk).